Antibakteriyel Hijyenik El Jeli - 1000ml

Antibakteriyel Hijyenik El Jeli

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Proxentin Antibakteriyel Hijyenik El Jeli alkol bazlı formülüyle suya ihtiyaç duymadan ellerin pratik bir biçimde hijyenik olarak temizlenmesini sağlar.

SUNUM & KULLANIM ŞEKLİ

Bir miktar ürünü (yaklaşık 5 ml) elinize dökünüz ve 1dk. ellerinizi iyice ovalayınız, kurumasını bekleyiniz. Durulamayınız. Gün içerisinde gerektikçe uygulamayı tekrar ediniz.

Genel halk sağlığı alanında günlük sık kullanıma uygun özel olarak formüle edilmiştir.
Proxentin Antibakteriyel Hijyenik El Jeli bakterin % 99,9'unu öldürür.
İçeriğinde bulunan Gliserin ile cildin ihtiyacı olan nemi sağlar.
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) önerilen şekilde formüle edilmiştir.
Hassas ciltlere uygun olarak formüle edilmiştir.
Jel formuyla hızlıca etki ederek birçok mikroorganizmaya karşı anında koruma sağlar.
Susuz kullanıma uygun olması sebebiyle durulama, kağıt havlu ve su kullanımı gerektirmez.
Boya ve parfüm içermez.Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası: 03.04.2020 - 2020/G10

Biyosidal ürünleri dikkatli kullanın. Kullanmadan önce daima etiketi ve ürün bilgilerini okuyun.

Ürün tipi: (1) İnsan Hijyeni ile ilgili Biyosidal Ürünler

Zehirlenme belirtileri: Kusma, ciltte kızarıklık, kasıntı

LD50 değerler 5045 mg/kg (Oral sıçan)

DIKKAT! HARICEN KULLANILIR, IÇILMEZ!

Ambalajı açılmış ürünü 6 (altı) ay süresince kullanınız. Ürünün 25 C0 (±2) koşullarda raf ömrü 2 (iki) yıldır.

Bos ambalaj imha sekli: Usulüne uygun imha ediniz.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERINDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERINI SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK ASAMASINDA HIÇBIR SEY YEMEYINIZ, IÇMEYINIZ, SIGARA KULLANMAYINIZ.

INSAN VE ÇEVRE SAGLIGI ÜZERINE RISKLERI ÖNLEMEK IÇIN, KULLANIM TALIMATINA UYUNUZ.

İlkyardım önlemleri

Soluma: Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın. Dinlenme ve temiz hava

sağlayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.

Yutma: Kusturmayın. Kazazedeyi hemen maruziyet bölgesinden başka bir

yere götürün. Ağzı iyice çalkalayın. Hemen doktora başvurun.

Ciltle Temas: Kirlenmiş giysileri çıkarın. Cildi hemen bol suyla yıkayın.

Yıkadıktan sonra tahrişin devamı etmesi halinde doktora başvurun.

Gözlerle Temas: Kontak lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdırlar.

Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. En az 15 dakika

durulamaya devam edin. Yıkadıktan sonra belirtilerin bas göstermesi halinde

hemen doktora başvurun.

Antidotu ve gerekli bilgiler

Spesifik bir antidotu yoktur. Lütfen belirtilere göre tedavi uygulayınız.

ZEHIRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHIR DANISMA MERKEZI (UZEM)’NIN 114 NO’LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR

Sıkı sıkı kapalı orijinal ambalajında, kuru ve serin (25±20C) bir yerde depolayın.

Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Fiziksel hasar

ve/veya sürtünmeden koruyun. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolayın.

Direkt güneş ışığından koruyun.

Arılar için zehirlidir.

Balıklara ve sucul organizmalara karsı zehirli olabilir.

ZARARLILIK IFADESI VE AÇIKLAMASI

H225: Kolay alevlenir sıvı ve buhar

H319:Ciddi göz tahrişine yol açar.

H336: Rehavete veya bas dönmesine yol açabilir.

ÖNLEM IFADESI VE AÇIKLAMASI

P210: Isı, sıcak yüzeyler, kıvılcımlar, açık alevler ve diğer ateş kaynaklarından uzak tutunuz. Sigara içmeyiniz.

P233: Kabı sıkıca kapalı tutun.

P240: Kabı ve ekipmanı toprağa oturtun/bağlayın.

P241: Patlamaya dayanıklı elektrikli/havalandırma/tutuşturucu/…/ malzeme kullanın.

P242: Sadece ateş almayan aletler kullanın.

243: Statik boşalmaya karsı önleyici tedbirler alın.

P370+P378: Yangın durumunda: Söndürme için…kullanın.

P403+P235: İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.

P337+P313: Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alınız.

P501: İçeriği kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.