Blog

Virüsler ve bakteriler insan gözü tarafından görülmezler ve bu yüzden genellikle çok tehlikelidirler. Bu mikroorganizmalar hastalığa neden olabilir ve sonuçları genellikle soğuk algınlığı, zatürree, boğaz ağrısı, uçuk, ishal, hepatit B ve diğer hastalıklardır. Peki hijyenik koşullar sağlamanızın size ne gibi faydaları olmakta ?