Tehlikeli bakteriler nasıl yayılır?

Tehlikeli bakteriler nasıl yayılır?

Bakteriler farklı şekillerde yayılabilir:

İnsandan insana, örneğin el sıkışarak,
Damlacık enfeksiyonları yoluyla, örneğin hasta insanlar öksürdüğünde veya hapşırdığında,
Zararlı bakteri bulaşmış yiyecekler yiyerek,
Bazı bakteriler evinizdeki ev eşyalarında ve yüzeylerde hayatta kalabilir, bu nesnelere dokunmak bakterilerin yayılmasını kolaylaştırır